Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 05-05-2012.
Geldend van 05-05-2012 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk VGP3112379
Identificatienummer BWBR0031531
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 05-05-2012

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
05-05-2012 Nieuwe-regeling 26-04-2012 Stcrt. 2012, 8747 VGP3112379 26-04-2012 Stcrt. 2012, 8747

Annuleren

Naar boven