Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2012

[Regeling vervallen per 01-10-2014.]
Geldend van 02-05-2012 t/m 30-09-2014

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 april 2012, nr. 2012-0000222956, tot het vaststellen van de bezoldigingschalen van de ambtenaren in dienst van de Staat in Caribisch Nederland voor 2012 (Regeling bezong Rijksambtenaren BES)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, onder e, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES en de artikelen 1, onder j, en 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2014]

De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2012 zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2014]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES per 1 januari 2012 zoals in bijlage 2 van deze regeling is vermeld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2014]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de Douane BES per 1 januari 2012 zoals in bijlage 3 van deze regeling is vermeld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2014]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de aspirant zoals in bijlage 4 van deze regeling is vermeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2014]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 januari 2012 zoals in Bijlage 5 van deze regeling is vermeld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Bijlage 1. behorend bij artikel 1 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

[Vervallen per 01-10-2014]

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2012

nr

salaris

 

salaris

nr

 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

781

1

                               

781

1

2

802

2

1

                             

802

2

3

825

3

2

                             

825

3

4

846

4

3

                             

846

4

5

870

5

4

                             

870

5

6

894

6

5

1

                           

894

6

7

919

7

6

2

                           

919

7

8

944

8

7

3

                           

944

8

9

971

9

8

4

                           

971

9

10

997

U11

9

5

                           

997

10

11

1024

U13

10

6

                           

1024

11

12

1053

U15

11

7

                           

1053

12

13

1081

 

U13

8

                           

1081

13

14

1111

 

U15

9

                           

1111

14

15

1141

 

U17

10

1

                         

1141

15

16

1172

   

11

2

                         

1172

16

17

1205

   

U13

3

                         

1205

17

18

1237

   

U15

4

                         

1237

18

19

1273

   

U17

5

                         

1273

19

20

1307

     

6

                         

1307

20

21

1343

     

7

1

                       

1343

21

22

1380

     

8

2

                       

1380

22

23

1419

     

9

3

                       

1419

23

24

1456

     

U11

4

1

                     

1456

24

25

1497

     

U13

5

2

                     

1497

25

26

1538

     

U15

6

3

                     

1538

26

27

1581

       

7

4

                     

1581

27

28

1624

       

8

5

                     

1624

28

29

1668

       

9

6

                     

1668

29

30

1714

       

U11

7

                     

1714

30

31

1761

       

U13

8

1

                   

1761

31

32

1810

       

U15

9

2

                   

1810

32

33

1860

         

10

3

                   

1860

33

34

1910

         

11

4

                   

1910

34

35

1964

         

U13

5

                   

1964

35

36

2017

         

U15

6

                   

2017

36

37

2073

         

U17

7

1

                 

2073

37

38

2130

           

8

2

                 

2130

38

39

2188

           

9

3

                 

2188

39

40

2249

           

10

4

1

               

2249

40

41

2310

           

11

5

2

               

2310

41

42

2375

             

6

3

               

2375

42

43

2439

             

7

4

               

2439

43

44

2506

             

8

5

               

2506

44

45

2574

             

9

6

               

2574

45

46

2645

             

10

7

1

             

2645

46

47

2719

             

11

8

2

             

2719

47

48

2795

               

9

3

             

2795

48

49

2870

               

10

4

             

2870

49

50

2949

               

11

5

             

2949

50

51

3030

                 

6

1

           

3030

51

52

3114

                 

7

2

           

3114

52

53

3199

                 

8

3

           

3199

53

54

3287

                 

9

4

           

3287

54

55

3378

                 

10

5

1

         

3378

55

56

3471

                   

6

2

         

3471

56

57

3567

                   

7

3

         

3567

57

58

3664

                   

8

4

         

3664

58

59

3764

                   

9

5

         

3764

59

60

3868

                     

6

1

       

3868

60

61

3974

                     

7

2

       

3974

61

62

4083

                     

8

3

       

4083

62

63

4197

                     

9

4

       

4197

63

64

4313

                       

5

1

     

4313

64

65

4430

                       

6

2

     

4430

65

66

4552

                       

7

3

     

4552

66

67

4677

                       

8

4

     

4677

67

68

4806

                       

9

5

1

   

4806

68

79

4938

                         

6

2

   

4938

79

70

5074

                         

7

3

   

5074

70

71

5214

                         

8

4

1

 

5214

71

72

5356

                         

9

5

2

 

5356

72

73

5504

                           

6

3

 

5504

73

74

5654

                           

7

4

1

5654

74

75

5811

                           

8

5

2

5811

75

76

5970

                           

9

6

3

5970

76

77

6135

                             

7

4

6135

77

78

6303

                             

8

5

6303

78

79

6476

                             

9

6

6476

79

80

6655

                               

7

6655

80

81

6838

                               

8

6838

81

82

7025

                               

9

7025

82

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

Voor de ambtenaar die voor 10 oktober 2010 een bezoldiging genoot volgens een bezoldigingstrede boven het maximum van de schaal waaraan de letter G was toegevoegd, gelden garantiebedragen volgens onderstaande tabel:

nr

salaris

                         
 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

USD

 

1

1081

G17

                   

1081

1

2

1111

G19

                   

1111

2

3

1154

 

G19

                 

1154

3

4

1247

 

G21

                 

1247

4

5

1332

 

G23

G19

               

1332

5

6

1416

   

G21

               

1416

6

7

1483

   

G23

               

1483

7

8

1614

     

G17

             

1614

8

9

1702

     

G19

             

1702

9

10

1876

       

G17

           

1876

10

11

1981

       

G19

           

1981

11

12

2179

         

G19

         

2179

12

13

2270

         

G21

         

2270

13

14

2375

           

G13

       

2375

14

15

2494

           

G15

       

2494

15

16

2584

           

G17

       

2584

16

17

2829

             

G13

     

2829

17

18

3074

               

G13

   

3074

18

Bijlage 2. behorend bij artikel 2 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

[Vervallen per 01-10-2014]

Bezoldigingschalen DJI BES per 1 januari 2012

nr

salaris

                         
 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

USD

 

1

976

1

                   

976

1

2

1004

2

1

                 

1004

2

3

1031

3

2

                 

1031

3

4

1058

4

3

                 

1058

4

5

1088

5

4

                 

1088

5

6

1118

6

5

1

               

1118

6

7

1149

7

6

2

               

1149

7

8

1181

8

7

3

               

1181

8

9

1213

9

8

4

               

1213

9

10

1245

U11

9

5

               

1245

10

11

1280

U13

10

6

               

1280

11

12

1315

U15

11

7

               

1315

12

13

1351

 

U13

8

               

1351

13

14

1388

 

U15

9

               

1388

14

15

1426

 

U17

10

1

             

1426

15

16

1466

   

11

2

             

1466

16

17

1507

   

U13

3

             

1507

17

18

1547

   

U15

4

             

1547

18

19

1590

   

U17

5

             

1590

19

20

1634

     

6

             

1634

20

21

1680

     

7

1

           

1680

21

22

1726

     

8

2

           

1726

22

23

1773

     

9

3

           

1773

23

24

1822

     

U11

4

1

         

1822

24

25

1870

     

U13

5

2

         

1870

25

26

1922

     

U15

6

3

         

1922

26

27

1975

       

7

4

         

1975

27

28

2030

       

8

5

         

2030

28

29

2085

       

9

6

         

2085

29

30

2143

       

U11

7

         

2143

30

31

2202

       

U13

8

1

       

2202

31

32

2262

       

U15

9

2

       

2262

32

33

2324

         

10

3

       

2324

33

34

2388

         

11

4

       

2388

34

35

2454

         

U13

5

       

2454

35

36

2523

         

U15

6

       

2523

36

37

2591

         

U17

7

1

     

2591

37

38

2662

           

8

2

     

2662

38

39

2735

           

9

3

     

2735

39

40

2810

           

10

4

1

   

2810

40

41

2887

           

11

5

2

   

2887

41

42

2968

             

6

3

   

2968

42

43

3050

             

7

4

   

3050

43

44

3132

             

8

5

   

3132

44

45

3219

             

9

6

   

3219

45

46

3308

             

10

7

1

 

3308

46

47

3399

             

11

8

2

 

3399

47

48

3492

               

9

3

 

3492

48

49

3588

               

10

4

 

3588

49

50

3687

               

11

5

 

3687

50

51

3787

                 

6

1

3787

51

52

3892

                 

7

2

3892

52

53

3999

                 

8

3

3999

53

54

4109

                 

9

4

4109

54

55

4222

                 

10

5

4222

55

56

4338

                   

6

4338

56

57

4458

                   

7

4458

57

58

4579

                   

8

4579

58

59

4705

                   

9

4705

59

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

Voor de ambtenaar die voor 10 oktober 2010 een bezoldiging genoot volgens een bezoldigingstrede boven het maximum van de schaal waaraan de letter G was toegevoegd, gelden garantiebedragen volgens onderstaande tabel:

nr

salaris

                         
 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

USD

 

1

1335

G17

                   

1335

1

2

1388

G19

                   

1388

2

3

1441

 

G19

                 

1441

3

4

1555

 

G21

                 

1555

4

5

1661

 

G23

                 

1661

5

6

1667

   

G19

               

1667

6

7

1763

   

G21

               

1763

7

8

1850

   

G23

               

1850

8

9

2012

     

G17

             

2012

9

10

2121

     

G19

             

2121

10

11

2347

       

G17

           

2347

11

12

2471

       

G19

           

2471

12

13

2719

         

G19

         

2719

13

14

2837

         

G21

         

2837

14

15

2964

           

G13

       

2964

15

16

3107

           

G15

       

3107

16

17

3225

           

G17

       

3225

17

18

3532

             

G13

     

3532

18

19

3836

               

G13

   

3836

19

Bijlage 3. behorend bij artikel 3 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

[Vervallen per 01-10-2014]

Bezoldigingschalen Douane BES per 1 januari 2012

nr

salaris

                                 
 

USD

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

1237

1

                           

1237

1

2

1273

2

1

                         

1273

2

3

1307

3

2

                         

1307

3

4

1343

4

3

                         

1343

4

5

1380

5

4

                         

1380

5

6

1419

6

5

1

                       

1419

6

7

1456

7

 

2

                       

1456

7

8

1497

8

 

3

                       

1497

8

9

1538

9

 

4

                       

1538

9

10

1581

   

5

1

                     

1581

10

11

1614

10

                           

1614

11

12

1624

   

6

2

                     

1624

12

13

1668

   

7

3

                     

1668

13

14

1714

   

8

4

                     

1714

14

15

1761

   

9

5

                     

1761

15

16

1810

   

10

6

                     

1810

16

17

1860

     

7

1

                   

1860

17

18

1910

     

8

2

                   

1910

18

19

1964

     

9

3

                   

1964

19

20

2017

     

10

4

                   

2017

20

21

2073

     

11

5

1

                 

2073

21

22

2130

       

6

2

                 

2130

22

23

2188

       

7

3

                 

2188

23

24

2249

       

8

4

                 

2249

24

25

2310

       

9

5

                 

2310

25

26

2375

       

10

6

                 

2375

26

27

2439

       

11

7

1

               

2439

27

28

2506

         

8

2

               

2506

28

29

2574

       

12

9

3

               

2574

29

30

2645

         

10

4

               

2645

30

31

2719

         

11

5

               

2719

31

32

2795

         

12

6

1

             

2795

32

33

2870

           

7

2

             

2870

33

34

2949

           

8

3

             

2949

34

35

3030

             

4

             

3030

35

36

3074

           

9

               

3074

36

37

3114

             

5

             

3114

37

38

3152

           

10

               

3152

38

39

3199

           

11

6

1

           

3199

39

40

3287

           

12

7

2

           

3287

40

41

3378

             

8

3

           

3378

41

42

3471

             

9

4

           

3471

42

43

3567

             

10

5

1

         

3567

43

44

3664

               

6

2

         

3664

44

45

3764

               

7

3

         

3764

45

46

3868

               

8

4

         

3868

46

47

3974

               

9

5

         

3974

47

48

4083

               

10

6

1

       

4083

48

49

4197

                 

7

2

       

4197

49

50

4313

                 

8

3

       

4313

50

51

4430

                 

9

4

       

4430

51

52

4552

                   

5

1

     

4552

52

53

4677

                   

6

2

     

4677

53

54

4806

                   

7

3

1

   

4806

54

55

4938

                   

8

4

2

   

4938

55

56

5074

                   

9

5

3

   

5074

56

57

5214

                     

6

4

1

 

5214

57

58

5356

                     

7

5

2

 

5356

58

59

5504

                     

8

6

3

 

5504

59

60

5654

                     

9

7

4

1

5654

60

61

5811

                       

8

5

2

5811

61

62

5970

                       

9

6

3

5970

62

63

6135

                         

7

4

6135

63

64

6303

                         

8

5

6303

64

65

6476

                         

9

6

6476

65

66

6655

                           

7

6655

66

67

6838

                           

8

6838

67

68

7025

                           

9

7025

68

   

4

4A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

Bijlage 4. behorend bij artikel 4 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

[Vervallen per 01-10-2014]

Bezoldigingschalen korps politie BES per 1 januari 2012

nr

salaris

 

salaris

nr

 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

781

1

                               

781

1

2

802

2

1

                             

802

2

3

825

3

2

                             

825

3

4

846

4

3

                             

846

4

5

870

5

4

                             

870

5

6

894

6

5

                             

894

6

7

919

7

6

                             

919

7

8

944

8

7

                             

944

8

9

971

9

8

1

                           

971

9

10

997

 

9

2

                           

997

10

11

1193

   

3

                           

1193

11

12

1259

   

4

                           

1259

12

13

1326

   

5

                           

1326

13

14

1410

   

6

1

                         

1410

14

15

1467

     

2

                         

1467

15

16

1511

     

3

                         

1511

16

17

1554

     

4

                         

1554

17

18

1595

     

5

                         

1595

18

19

1636

     

6

                         

1636

19

20

1683

     

7

                         

1683

20

21

1730

     

8

                         

1730

21

22

1774

     

9

                         

1774

22

23

1818

     

10

1

                       

1818

23

24

1867

     

11

2

                       

1867

24

25

1917

     

12

3

                       

1917

25

26

1962

       

4

                       

1962

26

27

2007

       

5

                       

2007

27

28

2058

       

6

                       

2058

28

29

2108

       

7

1

                     

2108

29

30

2157

       

8

2

                     

2157

30

31

2207

       

9

3

                     

2207

31

32

2259

       

10

4

                     

2259

32

33

2311

       

11

5

                     

2311

33

34

2363

       

12

6

                     

2363

34

35

2418

       

13

7

1

                   

2418

35

36

2469

       

14

8

2

                   

2469

36

37

2521

       

15

9

3

                   

2521

37

38

2579

         

10

4

                   

2579

38

39

2638

         

11

5

1

                 

2638

39

40

2694

         

12

6

2

                 

2694

40

41

2750

         

13

7

3

                 

2750

41

42

2810

           

8

4

                 

2810

42

43

2869

           

9

5

                 

2869

43

44

2935

           

10

6

                 

2935

44

45

2999

           

11

7

1

               

2999

45

46

3060

           

12

8

2

               

3060

46

47

3121

           

13

9

3

               

3121

47

48

3190

             

10

4

               

3190

48

49

3258

             

11

5

               

3258

49

50

3321

             

12

6

               

3321

50

51

3384

             

13

7

1

             

3384

51

52

3451

             

14

8

2

             

3451

52

53

3518

             

15

9

3

             

3518

53

54

3579

               

10

4

             

3579

54

55

3642

               

11

5

1

           

3642

55

56

3684

               

12

               

3684

56

57

3707

                 

6

2

           

3707

57

58

3728

               

13

               

3728

58

59

3771

                 

7

3

           

3771

59

60

3836

                 

8

4

           

3836

60

61

3901

                 

9

5

1

         

3901

61

62

3967

                 

10

6

2

         

3967

62

63

4031

                 

11

7

3

         

4031

63

64

4100

                   

8

4

1

       

4100

64

65

4165

                   

9

5

2

       

4165

65

66

4365

                     

6

3

       

4365

66

67

4485

                     

7

4

1

     

4485

67

68

4607

                     

8

5

2

     

4607

68

69

4735

                     

9

6

3

     

4735

69

70

4806

                         

4

1

   

4806

70

71

4906

                       

7

       

4906

71

72

4938

                         

5

2

   

4938

72

73

5041

                       

8

       

5041

73

74

5074

                         

6

3

   

5074

74

75

5180

                       

9

       

5180

75

76

5214

                         

7

4

   

5214

76

77

5322

                       

10

       

5322

77

78

5356

                         

8

5

1

 

5356

78

79

5468

                       

11

       

5468

79

80

5504

                         

9

6

2

 

5504

80

81

5654

                         

10

7,8

3

1

5654

81

82

5811

                           

9

4

2

5811

82

83

5970

                           

10

5

3

5970

83

84

6135

                             

6

4

6135

84

85

6303

                             

7

5

6303

85

86

6476

                             

8

6

6476

86

87

6655

                               

7

6655

87

88

6838

                               

8

6838

88

89

7025

                               

9

7025

89

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

Bijlage 5. behorend bij artikel 6 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

[Vervallen per 01-10-2014]

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2012

nr

salaris

 

USD

1

1632

Terug naar begin van de pagina