Vergoedingenbesluit bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 27-04-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 april 2012, houdende vaststelling van de vergoedingen van de bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Aan de voorzitter van de bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg, ingesteld bij het Instellingsbesluit bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 331,11.

  • 2 Aan de overige leden van de in het eerste lid bedoelde commissie, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 256,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina