Besluit nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 02-04-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van de voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 20 maart 2012, houdende vaststelling van het nationaal uitbetalingssysteem, gebaseerd op uitbetalingen naar kwaliteit (Besluit nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit (PVV) 2011)

De voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;

Gehoord de Adviescommissie Varkens;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

Dit besluit is uitsluitend van toepassing op slachtvarkens met een warm geslacht gewicht tussen de 73,5 en 107,5 kilogram.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het bestuur adviseert bij het uitbetalen van slachtvarkens naar kwaliteit het nationaal systeem van uitbetaling naar kwaliteit, als weergegeven in het tweede lid, te volgen.

 • 2

  • a. De basisprijs wordt gerelateerd aan een slachtvarken met een mager vleespercentage van 58% van het type A.

  • b. Per type gelden de onderstaande toeslagen en kortingen op de basisprijs.

   type AA

   :

   + € 0,02 kg

   type A

   :

   basisprijs

   type B

   :

   - € 0,05 kg

   type C

   :

   - € 0,05/kg

  • c. Per procent mager vlees boven of onder de 58% gelden de onderstaande toeslagen en kortingen op de basisprijs.

   64% en meer

   :

   € 0,00 /kg;

   63%

   :

   € 0,00 /kg;

   62%

   :

   € 0,00 /kg;

   61%

   :

   € 0,00 /kg;

   60%

   :

   € 0,00 /kg;

   59%

   :

   + € 0,01 /kg;

   58% mager vlees

   :

   basisprijs

   57%

   :

   - € 0,01 /kg;

   56%

   :

   - € 0,04 /kg;

   55%

   :

   - € 0,08 /kg;

   54%

   :

   - € 0,13 /kg;

   53%

   :

   - € 0,17 /kg;

   52%

   :

   - € 0,22 /kg;

   51%

   :

   - € 0,29 /kg;

   50%

   :

   - € 0,35 /kg;

   49% en minder

   :

   - € 0,41 /kg.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit (PVV) 2011.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.

Zoetermeer, 20 maart 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

Terug naar begin van de pagina