Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 02-04-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2014]

B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Zeist, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.

Zoetermeer, 14 december 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina