Besluit model banderollen en etiketten (PPE) 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het productschap Pluimvee en Eieren van 16 februari 2012 tot vaststelling van de modellen op banderollen en etiketten op grootverpakkingen als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010 (Besluit model banderollen en etiketten (PPE) 2012)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren:

Gelet op artikel 2a, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als modellen als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010 worden vastgesteld de volgende modellen zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:

a.

model a

:

etiket voor de verpakkingen met eieren van klasse A;

b.

model b

:

etiket voor de verpakkingen met eieren van klasse B;

c.

model c

:

geel etiket voor de verpakkingen met eieren voor de levensmiddelenindustrie;

d.

model d

:

rood etiket voor de verpakkingen met industriële eieren;

e.

model e

:

etiket voor de verpakkingen met eieren van klasse A die opnieuw zijn gesorteerd;

f.

model f

:

etiket voor de verpakkingen met eieren van klasse B die opnieuw zijn gesorteerd;

g.

model g

:

etiket voor de verpakkingen met eieren van klasse A die zijn omgepakt;

h.

model h

:

etiket voor re verpakkingen met eieren van klasse B die zijn omgepakt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit model banderollen en etiketten (PPE) 2012.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 16 februari 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 250095.png

(1) plaats voor aanduiding pakstationnummer

(2) plaats voor aanduiding naam en woonplaats

(3) plaats voor aanduiding aantal eieren

(4) plaats voor aanduiding gewichtsklasse

(5) aanduiding kwaliteitsklasse A

(6) plaats voor aanduiding datum minimale houdbaarheid + opslagadvies

(7) plaats voor aanduiding houderijmethode

Bijlage 250096.png

(1) plaats voor aanduiding pakstationnummer

(2) plaats voor aanduiding naam en woonplaats

(3) plaats voor aanduiding aantal eieren

(4) plaats voor aanduiding gewichtsklasse

(5) aanduiding kwaliteitsklasse B

(6) plaats voor aanduiding verpakkingsdatum

Bijlage 250097.png
Bijlage 250098.png
Bijlage 250099.png
Bijlage 250100.png
Bijlage 250101.png
Bijlage 250102.png
Terug naar begin van de pagina