Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 17-04-2012 t/m 31-12-2019

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 9 september 2008, br. CPP2008/1295M, Stcrt. 23 september 2008, nr. 184. Deze vervanging is het gevolg van een wijziging van de Algemene douaneregeling per 1 januari 2012. Verder zijn enkele aanpassingen van redactionele aard aangebracht.

2. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1. Met betrekking tot de in de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw geregelde beboetbare feiten legt de inspecteur een verzuimboete op van € 125.

  • 2. Een verzuimenreeks is niet van toepassing.

  • 3. In uitzonderlijke gevallen kan een boete tot het wettelijk maximum worden opgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin belanghebbende stelselmatig met betrekking tot hetzelfde beboetbare feit in verzuim is.

  • 4. Bij de beboetbare feiten van de artikelen 9:1, 9:2, eerste lid en 9:4 Adw kan de inspecteur zowel een verzuimboete opleggen aan de persoon die de formaliteiten moet vervullen als aan degene aan wiens toedoen het beboetbare feit kan worden toegeschreven.

  • 5. Bij de beboetbare feiten van artikelen 9:2, tweede lid Adw kan de inspecteur zowel een verzuimboete opleggen aan degene die de goederen in strijd met artikel 355, tweede lid van de toepassingsverordening Communautair Douanewetboek (verder Tvo CDW) vervoert, of in strijd met artikel 356 Tvo CDW niet tijdig aanbrengt als aan degene aan wiens toedoen het beboetbare feit kan worden toegeschreven.

3. Vergrijpboeten ingevolge de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1. Met betrekking tot de in de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw geregelde beboetbare feiten kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen indien het beboetbare feit heeft geleid tot een douaneschuld die meer bedraagt dan € 300 aan rechten bij invoer en sprake is van opzet of grove schuld.

  • 2. In geval van grove schuld legt de inspecteur een vergrijpboete op van 25 procent.

  • 3. In geval van opzet legt de inspecteur een vergrijpboete op van 50 procent.

  • 4. Indien aan meer dan een persoon een boete kan worden opgelegd in de zin van de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 van de Adw, kan de inspecteur aan elk van de personen aan wie opzet of grove schuld te wijten is, een vergrijpboete opleggen.

6. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De paragrafen 37, 38 en 39 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 blijven van toepassing zoals zij golden voor de inwerkingtreding van de Adw op 1 augustus 2008 voor zover zij betrekking hebben op feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete welke zich hebben voorgedaan vóór 1 augustus 2008.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 4 april 2012

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Naar boven