Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)

Geldend van 01-05-2012 t/m heden

Besluit van 5 april 2012, houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2011, nr. 5718562/11/6;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 8, vijfde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de artikelen 257ba en 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 februari 2012, no. W03.11.0527/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2012, directie wetgeving, nr. 5724403/12/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

In strafzaken waarin voor het inwerking treden van dit besluit voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 37 van de Wet op de economische delicten blijft het Transactiebesluit milieudelicten van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 april 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de elfde april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina