Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2011

Geldend van 04-04-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 maart 2012, nr. WJZ / 12042881, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2011 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 2. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 5. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

Artikel 8

§ 6. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011

Artikel 9

Artikel 10

Den Haag, 28 maart 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina