Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

Geldend van 03-04-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. PG/CI 3108292, houdende aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van tuberculosepatiënten plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wet publieke gezondheid.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina