Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)

Geldend van 01-05-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3107962, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

De Nederlandse Zorgautoriteit (verder zorgautoriteit genoemd) stelt ter uitvoering van deze aanwijzing een regel als bedoeld in artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg vast die erin voorziet dat zorgverzekeraars vóór 14 april en vóór 15 september 2012 een opgave verstrekken van de gecontracteerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en een inschatting van de ongecontracteerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 2

Op basis van de informatie als bedoeld in artikel 1 informeert de zorgautoriteit de minister over het totaal van de gecontracteerde en ongecontracteerde zorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina