Besluit aanvulling opschriften vaandel Koninklijke Luchtmacht

Geldend van 30-03-2012 t/m heden

Besluit van 5 maart 2012 tot aanvulling van de opschriften op het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 28 februari 2012, nr. BS2012004192, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht wordt aangevuld met het opschrift «Kosovo 1999».

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 maart 2012

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina