Besluit vaststelling subsidieplafond ex artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling VVN 2010 voor het boekjaar 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-05-2012 t/m 31-12-2013

Besluit vaststelling subsidieplafond ex artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling VVN 2010 voor het boekjaar 2013

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2010;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

de Directeur-Generaal Bereikbaarheid,

L.M.C. Ongering

Terug naar begin van de pagina