Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (gefaseerde invoering stelsel certificatie (fase 2))

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-11-2014.]
Geldend van 01-11-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van het stelsel van certificatie (fase 2)

Artikel II

Voor brandweerduikers en brandweerduikploegleiders blijven tot 1 november 2012 van toepassing de artikelen 6.3, 6.4, 6.5. en 6.6 van de Arbeidsomstandighedenregeling, zoals die luidden op 30 juni 2012.

Artikel III

  • 1 Deze regeling met de bijbehorende bijlagen treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen L en U, in werking met ingang van 1 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 februari 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Terug naar begin van de pagina