Besluit vaststelling bestanddelen munten van vijf en tien euro die in 2012 worden [...] ter gelegenheid van 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije

Geldend van 17-03-2012 t/m heden

Besluit van 7 maart 2012, houdende vaststelling van de bestanddelen van de munten van vijf en tien euro die in 2012 worden uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 1 maart 2012, FM/2012/286 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2012 worden uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: rondom een naar links gekantelde munt het randschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», op de gekantelde munt Onze beeltenis en de afbeelding van een bloeiende tulp met in de rand van de gekantelde munt onderin de naam van de ontwerpster «D.S.TUNCA» en in het midden het teken van de Muntmeester

   Bijlage 249957.png

   ;

   Bijlage 249958.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: rondom een naar rechts gekantelde munt de tekst «2012 NEDERLAND TURKIJE 400 JAAR», op de gekantelde munt een gesloten tulp met daaronder de waardeaanduiding «5 €» respectievelijk «10 €» en links van de tulp een maansikkel en vijfpuntige ster met in de rand van de gekantelde munt onderin de naam van de ontwerpster «D.S.TUNCA» en in het midden het teken van de Munt

   Bijlage 249959.png

   ;

   Bijlage 249960.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 maart 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zestiende maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina