Besluit aanwijzing personen toezicht naleving Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Besluit, houdende de aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 14, tweede en vierde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

Als personen in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen worden aangewezen de medewerkers van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de medewerkers van de divisie havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Artikel 3

De Havenmeester van Amsterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., brengen jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de inspecteur-generaal verslag uit over het door de medewerkers, bedoeld in artikel 1, gehouden toezicht en over de resultaten daarvan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina