Besluit Adviescommissie Modernisering Diplomatie

[Regeling vervallen per 01-06-2015.]
Geldend van 08-03-2014 t/m 31-05-2015

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 2 maart 2012, nr. DJZ/BR/0200-2012, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Modernisering Diplomatie (Groep van Wijzen) (Besluit Adviescommissie Modernisering Diplomatie)

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2015]

  • 1 Er is een Adviescommissie Modernisering Diplomatie.

  • 2 De adviescommissie adviseert de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de modernisering van de Nederlandse diplomatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2015]

In de adviescommissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter, tevens lid, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen;

  • b. als leden tot 1 juni 2014: mr. P.C. Lodders-Elfferich, prof. dr. J. Colijn, drs. P.J.Th. Marres en drs. V.A. Schoenmakers.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2015]

  • 3 Reis- en verblijfkosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed door de Minister van Buitenlandse Zaken, met toepassing van de regelingen die gelden voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina