Besluit aanduiding van de dertigste april als Koninginnedag

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 19-05-1980 t/m 31-12-2013

Besluit aanduiding van de dertigste april als Koninginnedag

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Vice-Minister-President, Minister van Algemene Zaken a.i., dd. 23 april 1980, nr. 296229;

Overwegende dat het wenselijk is met het oog op de toepassing van wettelijke voorschriften ter zake een dag aan te wijzen, waarop de verjaardag der Koningin wordt gevierd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

[Vervallen per 01-01-2014]

Behoudens uitzonderingen in verband met zondagen, de dertigste april in den vervolge aan te duiden als Koninginnedag.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Nederlandse Staatscourant en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.

Soestdijk, 24 april 1980.

JULIANA

De

Vice-Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken a.i.,

H. Wiegel

Terug naar begin van de pagina