Besluit aanwijzing vijfde mei als nationale feestdag

Geldend van 01-12-1990 t/m heden

Besluit aanwijzing vijfde mei als nationale feestdag

Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 21 september 1990, nr. 90M005968;

Overwegende dat de herdenking en overdenking van hetgeen in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, een blijvende waarde heeft;

Overwegende dat 5 mei zodanig is verankerd in de samenleving dat een besluit tot aanwijzing van die dag als nationale feestdag is gerechtvaardigd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1 De vijfde mei aan te wijzen als nationale feestdag waarop jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetter wordt herdacht en gevierd.

  • 2 In te trekken het besluit van 12 maart 1982, nr. 1.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende Nota van Toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 september 1990.

Beatrix

De

Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,

R.F.M. Lubbers

Terug naar begin van de pagina