Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-02-2012.]
Geldend van 19-02-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 27 oktober 2010 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 27 oktober 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris
Terug naar begin van de pagina