Besluit vaststelling selectielijst Kwaliteits Controle Bureau (KCB) over de periode vanaf 1977

Geldend van 07-03-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Kwaliteits Controle Bureau (KCB) over de periode vanaf 1977

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 september 2011, nr. arc-2011.06224/2);

Besluit:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina