Richtlijn wet wapens en munitie (polarisnr. 5.33)

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-05-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn wet wapens en munitie (polarisnr. 5.33)

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op de strafvordering met betrekking tot de meest voorkomende misdrijven (en enkele overtredingen), gepleegd ten aanzien van de Wet Wapens en Munitie. Daar waar sprake is van in- en uitvoer en bewerken op commerciële basis zal steeds onvoorwaardelijke gevangenisstraf geïndiceerd zijn, met eventueel uitzondering van enkele categorie I wapens. Andere handelingen op commerciële basis indiceren eveneens een maatwerk beoordeling. Een nadere uitwerking is niet opgenomen in deze richtlijn aangezien de voor de strafmaat relevante omstandigheden waaronder deze feiten gepleegd worden te grote verschillen vertonen.

Bij de beoordeling van delicten met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie wordt primair beoordeeld op basis van de handeling en de globale gevaarzetting van het wapen. In een aantal situaties speelt, naast de standaard beoordelingsfactoren als medeplegen en recidive, een beperkt aantal specifieke factoren een rol bij de beoordeling. Deze zien dan op de specifieke gevaarzetting van de situatie waarin het delict is gepleegd. In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. In geval van dagvaarding dient altijd onttrekking aan het verkeer gevorderd te worden.

Aard van de richtlijn

Bijzondere wetten

Basisdelicten

 • Voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I

 • Voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III

 • Dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van categorie IV

 • Voorhanden hebben of overdragen van munitie

 • Voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken

Wettekst

Basisdelict voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I.5.33.01

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben of overdragen van een of meer wapens van categorie I, maar kan ook worden gebruikt voor de andere gedragingen m.b.t. deze wapens genoemd in artikel 13 van de wet wapens en munitie.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

3 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie I wapens

Er is sprake van

 • O Cat I,1 stiletto, valmes of vlindermes 3 pt

 • O Cat I,2 opvouwbaar mes 3 pt

 • O Cat I,3 boksbeugel, ploertendoder, wurgstokken, werpster, vilmes 3 pt

 • O cat I,3 geluiddemper 17 pt

 • O Cat I,3 ballistisch mes 7 pt

 • O Cat I,4 geheim blank wapen 7 pt

 • O Cat I, 5 pijl of pijlpunt 3 pt

 • O Cat I,6 katapult 3 pt

 • O Cat I,7 jo. 3 sub a, b of c RWM (aangewezen dreigingswapens, nabootsingen, lijst a en b, gewijzigde lucht- gas- en veerdrukwapens) 17 pt

 • O Cat I,7 jo. 3 sub d RWM (stilletto, valmes of vlindermes met stootplaat) 3 pt

 • O Cat I,7 jo. 3, sub e en f RWM (laserwapen of werppen) 3 pt

 • O Cat I,7 jo. 3 sub g RWM (niet dan wel slecht detecteerbare nabootsing van een wapen) 3 pt

Aantal wapens cat I

 • per extra wapen de waarde van het wapen + 3 punten

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen wapen

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

 • Niet gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +0 %

 • Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +50 %

Bijzonder wapen

 • Het wapen is gebruiksklaar of met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken +0 %

 • Het wapen is niet met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken –50 %

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader +0 %

 • Medeplichtige –33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2–5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV, NH)

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere sanctie

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. Indien het beslag nog niet is afgedaan dient bij afdoening via een strafbeschikking tevens de maatregel onttrekking aan het verkeer te worden opgelegd en in geval van dagvaarding ook onttrekking aan het verkeer te worden gevorderd.

Het maximumaantal sanctiepunten voor dit delict bedraagt 270, echter indien het is gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld 1460 punten.

Basisdelict voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III 5.33.02

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben of overdragen van (een) (vuur)wapen(s) van categorie II of III.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

20 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie II of III wapens

Er is sprake van

 • O cat II, 2 automatisch vuurwapen 340 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 3 heimelijk draagbaar vuurwapen (vervaardigd of gewijzigd) 100 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 4 geheim vuurwapen lijkend op een ander voorwerp dan een wapen 115 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 5 stroomstootwapen 0 pt

 • O cat II, 6 spuitbus traangas, pepperspray e.d. –10 pt

 • O cat II, 7 explosieven 340 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 7 molotovcocktail 100 pt

 • O cat II, 1 vuurwapen, dat niet onder een andere categorie valt 100 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat III, 1 pistool of revolver 100 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat III, 1 gaspistool of gasrevolver 0 pt

 • O cat III, 1 geweer 40 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat III, 1 hagelpistool of hagelrevolver 40 pt

 • O cat III, 2 toestel voor beroepsdoeleinden, dat geschikt is om projectielen af te schieten 0 pt

 • O cat III, 3 werpmes –14 pt

 • O cat III, 4 alarm- cq startpistool/revolver 0 pt

(VGL) + in beginsel voorgeleiden

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Aantal wapens cat II of III

 • per extra wapen de waarde van het wapen +20 punten

Bijbehorende munitie

 • Het betreft (een) vuurwapen(s) zonder munitie 0 pt

 • Het betref (een) vuurwapen(s) met bijbehorende munitie 30 pt

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen wapen

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

 • Niet gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +0 %

 • Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +50 %

Bijzonder wapen

 • Het wapen is gebruiksklaar of met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken +0 %

 • Het wapen is niet met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken –50 %

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader +0 %

 • Medeplichtige –33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2–5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV, NH)

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere sanctie

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. Indien het beslag nog niet is afgedaan dient bij afdoening via een strafbeschikking tevens de maatregel onttrekking aan het verkeer te worden opgelegd en in geval van dagvaarding ook onttrekking aan het verkeer te worden gevorderd.

Het maximum aantal sanctiepunten voor dit delict bedraagt bij wapens van cat III onder 2, 3 of 4 360, echter indien het een wapen van cat. II of vuurwapen van cat. III betreft 1460.

Basisdelict dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van categorie IV.5.33.03

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het dragen van (een) wapen(s) van categorie IV of het overdragen aan een minderjarige van (een) wapen(s) van categorie IV. Beide zijn overtredingen.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

3 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie IV wapens

Er is sprake van

 • O cat IV, 1 blank wapen, lemmet meer dan een snijkant 3 pt

 • O cat IV, 2 degen, zwaard of sabel 3 pt

 • O cat IV, 2 bajonet 3 pt

 • O cat IV, 3 wapenstok 3 pt

 • O cat IV, 4 lucht- gas- of veerdrukwapen, niet zijnde cat I, 7 3 pt

 • O cat IV, 5 kruisboog of harpoen 3 pt

 • O cat IV, 7 niet acceptabel opvouwbaar mes 3 pt

 • O cat IV, 8 voorwerp, gelet op aard en/of omstandigheden 3 pt

Aantal wapens cat IV

 • per extra wapen de waarde van het wapen + 3 punten

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen wapen

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Bijzonder wapen

 • Het wapen is gebruiksklaar of met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken +0 %

 • Het wapen is niet met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken –50 %

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal +50 %

 • Meermalen +100 % (DV)

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. Indien het beslag nog niet is afgedaan dient bij afdoening via een strafbeschikking tevens de maatregel onttrekking aan het verkeer te worden opgelegd en in geval van dagvaarding ook onttrekking aan het verkeer te worden gevorderd.

Dit delict betreft een overtreding waarop een geldboete als straf is gesteld tot het maximum van de derde categorie (€ 7600). Alle punten worden derhalve in geldboete uitgerekend. Het maximaal aantal punten voor dit delict is 267.

Basisdelict voorhanden hebben of overdragen van munitie. 5.33.04

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben of overdragen van munitie.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

2 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aantal kogel- of hagelpatronen (scherpe munitie)

0 patronen 0 pt

1–4 patronen 2 pt

5–10 patronen 4 pt

11–15 patronen 6 pt

16–20 patronen 8 pt

> 20 patronen 2 pt + ½ pt per patroon (DV)

(DV) + dagvaarden

Aantal andere, namelijk gas/knalpatronen

0 patronen 0 pt

1–4 patronen 0 pt

5–10 patronen 1 pt

11–15 patronen 2 pt

16–20 patronen 3 pt

> 20 patronen 1/5 pt per patroon

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen munitie

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

 • Niet gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +0 %

 • Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +50 %

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader +0 %

 • Medeplichtige –33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2–5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV, NH)

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere sanctie

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. Indien het beslag nog niet is afgedaan dient bij afdoening via een strafbeschikking tevens de maatregel onttrekking aan het verkeer te worden opgelegd en in geval van dagvaarding ook onttrekking aan het verkeer te worden gevorderd.

Basisdelict voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken. 5.33.05

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

4 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Onderdelen /hulpstukken van wapens en/of munitie

Het betreft een of meer onderdelen/hulpstukken bestemd/geschikt voor

 • O vuurwapens van cat II 36 pt

 • O explosieven (cat II) 56 pt (DV)

 • O molotovcocktails (cat II) 16 pt

 • O vuurwapens van cat III 16 pt

 • O onderdelen van munitie 6 pt

(DV) + dagvaarden

Delictspecifieke factoren

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen onderdelen/hulpstukken

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld

 • Niet gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +0 %

 • Gepleegd aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld +50 %

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

 • Dader +0 %

 • Medeplichtige -33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV, NH)

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere sanctie

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

In geval van transactie dient afstand altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld. Indien het beslag nog niet is afgedaan dient bij afdoening via een strafbeschikking tevens de maatregel onttrekking aan het verkeer te worden opgelegd en in geval van dagvaarding ook onttrekking aan het verkeer te worden gevorderd.

Nieuwe basisfactoren:

[Vervallen per 01-03-2015]

Categorie I wapens 3.01.63

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Categorie I wapens. Deze beoordelingsfactor heeft betrekking op de aard en het aantal wapens van categorie I. Ten aanzien van ieder van genoemde wapens kan worden aangegeven óf deze bij het delict betrokken zijn, en, zo ja, in welke hoeveelheid. Deze beoordelingsfactor betreft een vraag waarbij meer keuzes aangekruist kunnen worden. Bovendien kan van ieder geselecteerd wapen worden aangegeven om welke hoeveelheid het handelt.

Indien het delict slechts één wapen betreft, levert deze factor het aantal punten op dat er achter dat type wapen genoemd staat Ieder volgend wapen, al dan niet van hetzelfde type, levert eveneens dat aantal punten op, vermeerderd met het aantal basispunten voor het betreffende delict. Op die wijze wordt voor een delict met meer wapens een uitgangspunt bereikt dat in verhouding staat tot het aantal en de aard van de wapens.

Voorbeeld:

Wanneer deze beoordelingsfactor is ingevuld met 2 geluiddempers en 1 katapult levert dat bij het delict voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I het volgende aantal strafpunten op (er van uitgaande dat er geen sprake is van andere strafverzwarende of -verminderende omstandigheden) :

Basispunten voor het delict voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I 3

17 punten voor het eerste wapen (de eerste geluiddemper) 17

17 punten + 3 basispunten voor de tweede geluiddemper 20

3 punten + 3 basispunten voor de katapult 6

Totaal voor deze beoordelingsfactor 43

Totaal voor dit delict en deze omstandigheid 46

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

Er is sprake van

 • O Cat I,1 stiletto, valmes of vlindermes 3 pt

 • O Cat I,2 opvouwbaar mes 3 pt

 • O Cat I,3 boksbeugel, ploertendoder, wurgstokken, werpster, vilmes 3 pt

 • O geluiddemper 17 pt

 • O Cat I,3 ballistisch mes 7 pt

 • O Cat I,4 geheim blank wapen 7 pt

 • O Cat I, 5 pijl of pijlpunt 3 pt

 • O Cat I,6 katapult 3 pt

 • O Cat I,7 jo. 3 sub a, b of c RWM (aangewezen dreigingswapens, nabootsingen lijst a en b, gewijzigde lucht- gas- en veerdrukwapens) 17 pt

 • O Cat I,7 jo. 3 sub d RWM (stilletto, valmes of vlindermes met stootplaat) 3 pt

 • O Cat I,7 jo. 3, sub e en f RWM (laserwapen of werppen) 3 pt

 • O Cat I,7 jo. 3 sub g RWM (op wapen gelijkend voorwerp, dat niet of slecht detecteerbaar is 3 pt

Uitgangspunt indien onbekend

N.v.t.

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I.

Categorie II of III wapens 3.01.64

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Categorie II of III wapens. Deze beoordelingsfactor heeft betrekking op de aard en het aantal wapens van categorie II of III. Ten aanzien van ieder van genoemde wapens kan worden aangegeven óf deze bij het delict betrokken zijn, en, zo ja, in welke hoeveelheid. Deze beoordelingsfactor betreft een vraag waarbij meer keuzes aangekruist kunnen worden. Bovendien kan van ieder geselecteerd wapen worden aangegeven om welke hoeveelheid het handelt.

Indien het delict slechts één wapen betreft, levert deze factor het aantal punten op dat er achter dat type wapen genoemd staat. Ieder volgend wapen, al dan niet van hetzelfde type, levert eveneens dat aantal punten op, vermeerderd met het aantal basispunten voor het betreffende delict. Op die wijze wordt voor een delict met meer wapens een uitgangspunt bereikt dat in verhouding staat tot het aantal en de aard van de wapens.

Voorbeeld:

Wanneer deze beoordelingsfactor is ingevuld met 2 pistolen en 1 traangasbusje levert dat bij het delict voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III het volgende aantal strafpunten op (er van uitgaande dat er geen sprake is van andere strafverzwarende of -verminderende omstandigheden) :

Basispunten voor het delict voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III 20

100 punten voor het eerste wapen (het eerste pistool) 100

100 punten + 20 basispunten voor het tweede pistool 120

–10 punten + 20 basispunten voor het traangasbusje 10

Totaal voor deze beoordelingsfactor 230

Totaal voor dit delict en deze omstandigheid 250

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

Er is sprake van

 • O cat II, 2 automatisch vuurwapen 340 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 3 heimelijk draagbaar vuurwapen (vervaardigd of gewijzigd)100 pt (VGL,DV, GS)

 • O cat II, 4 geheim vuurwapen lijkend op een ander voorwerp dan een wapen 115 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 5 stroomstootwapen 0 pt

 • O cat II, 6 spuitbus traangas, pepperspray e.d. - 10 pt

 • O cat II, 7 explosieven 340 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat II, 7 molotovcocktail 100 pt

 • O cat II, 1 vuurwapen, dat niet onder een andere categorie valt 100 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat III, 1 pistool of revolver 100 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat III, 1 gaspistool of gasrevolver 0 pt

 • O cat III, 1 geweer 40 pt (VGL, DV, GS)

 • O cat III, 1 hagelpistool of hagelrevolver 40 pt

 • O cat III, 2 toestel voor beroepsdoeleinden, dat geschikt is om projectielen af te schieten 0 pt

 • O cat III, 3 werpmes - 14 pt

 • O cat III, 4 alarm- cq startpistool/revolver 0 pt

(VGL) + in beginsel voorgeleiden

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Uitgangspunt indien onbekend

N.v.t.

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III.

Categorie IV wapens 3.01.65

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Categorie IV wapens. Deze beoordelingsfactor heeft betrekking op de aard en het aantal wapens van categorie IV. Ten aanzien van ieder van genoemde wapens kan worden aangegeven óf deze bij het delict betrokken zijn, en, zo ja, in welke hoeveelheid. Deze beoordelingsfactor betreft een vraag waarbij meer keuzes aangekruist kunnen worden. Bovendien kan van ieder geselecteerd wapen worden aangegeven om welke hoeveelheid het handelt.

Indien het delict slechts één wapen betreft, levert deze factor het aantal punten op dat er achter dat type wapen genoemd staat. Ieder volgend wapen, al dan niet van hetzelfde type, levert eveneens dat aantal punten op, vermeerderd met het aantal basispunten voor het betreffende delict. Op die wijze wordt voor een delict met meer wapens een uitgangspunt bereikt dat in verhouding staat tot het aantal en de aard van de wapens.

Voorbeeld:

Wanneer deze beoordelingsfactor is ingevuld met 2 wapenstokken en 1 sabel levert dat bij het delict dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van categorie IV het volgende aantal strafpunten op (er van uitgaande dat er geen sprake is van andere strafverzwarende of -verminderende omstandigheden) :

Basispunten voor het delict dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van categorie IV 3

3 punten voor het eerste wapen (de eerste wapenstok) 3

3 punten + 3 basispunten voor de tweede wapenstok 6

3 punten + 3 basispunten voor de sabel 6

Totaal voor deze beoordelingsfactor 15

Totaal voor dit delict en deze omstandigheid 18

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

Er is sprake van

 • O cat IV, 1 blank wapen, lemmet meer dan een snijkant 3 pt

 • O cat IV, 2 degen, zwaard of sabel 3 pt

 • O cat IV, 2 bajonet 3 pt

 • O cat IV, 3 wapenstok 3 pt

 • O cat IV, 4 lucht- gas- of veerdrukwapen, niet zijnde cat I, 7 3 pt

 • O cat IV, 5 kruisboog of harpoen 3 pt

 • O cat IV, 7 niet-acceptabel opvouwbaar mes 3 pt

 • O cat IV,8 voorwerp, gelet op aard en/of omstandigheden 3 pt

Uitgangspunt indien onbekend

N.v.t.

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapens(s) van categorie IV

Bijbehorende munitie 3.01.66

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Indien bij een vuurwapen munitie wordt aangetroffen die geschikt is om met dat vuurwapen te worden verschoten èn dit in de telastelegging van het wapenbezit is meegenomen dient dit als strafverhogend te worden beoordeeld. Indien het wapen tevens is geladen met patronen dient zowel deze basisfactor te worden toegepast als de delictspecifieke factor ‘onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of dragen’, waaronder een geladen vuurwapen is gebracht.

Alleen indien bij de beoordeling van het basisdelict bij de basisfactor ‘categorie II of II wapens’ een vuurwapen is gekozen houdt die factor verband met deze basisfactor ‘bijbehorende munitie’.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • Het betreft (een) vuurwapen(s) zonder munitie 0 pt

 • Het betref (een) vuurwapen(s) met bijbehorende munitie 30 pt

Uitgangspunt indien onbekend

Het betreft geen vuurwapen of een vuurwapen zonder munitie

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III.

Aantal kogel- of hagelpatronen (scherpe munitie) 3.01.67

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Bij munitie wordt onderscheid gemaakt in scherpe munitie en niet scherpe munitie, te weten knal- of gaspatronen. Het aantal patronen bepaalt de toename in strafpunten, zoals hieronder omschreven.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

0 patronen 0 pt

1–4 patronen 2 pt

5–10 patronen 4 pt

11–15 patronen 6 pt

16–20 patronen 8 pt

> 20 patronen 2 pt + ½ pt per patroon (DV)

(DV) + dagvaarden

Uitgangspunt indien onbekend

0 patronen

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

Aantal andere, namelijk gas/knalpatronen 3.01.68

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Bij munitie wordt onderscheid gemaakt in scherpe munitie en niet scherpe munitie, te weten knal- of gaspatronen. Het aantal patronen bepaalt de toename in strafpunten, zoals hieronder omschreven.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

0 patronen 0 pt

1– 4 patronen 0 pt

5–10 patronen 1 pt

11–15 patronen 2 pt

16–20 patronen 3 pt

> 20 patronen 1/5 pt per patroon

Uitgangspunt indien onbekend

0 patronen

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben of overdragen van munitie

Onderdelen/hulpstukken van wapens en/of munitie 3.01.69

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Onderdelen en hulpstukken zijn hier beperkt tot vuurwapens en voorwerpen bestemd voor het treffen van personen en zaken d.m.v. vuur/ontploffing. Zo zijn lege flessen, in repen gescheurde stukken katoen en een jerrycan met benzine, die actievoerders hebben klaar staan aan, te merken als onderdelen, die kennelijk specifiek bestemd zijn om daarvan molotov-cocktails te maken en daarvoor bovendien van wezenlijke aard zijn. Ook lege behuizing van een handgranaat, een al dan niet elektrisch slagpijpje en de bijeenverzamelde ingrediënten voor het maken van springstof (kitchen-chemistry) of voor het maken van allerlei vuurwapens zijn voorbeelden van onderdelen of hulpstukken.

Bij onderdelen van munitie geldt overigens alleen het geschiktheidscriterium (dus voorzover geschikt om munitie van te maken).

Deze beoordelingsfactor betreft een vraag waarbij meer keuzes aangekruist kunnen worden. De strafpunten worden dan opgeteld.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

Het betreft een of meer onderdelen/hulpstukken bestemd/geschikt voor

 • O vuurwapens van cat II 36 pt

 • O explosieven (cat II) 56 pt (DV)

 • O molotovcocktails (cat II) 16 pt

 • O vuurwapens van cat III 16 pt

 • O onderdelen van munitie 6 pt

(DV) + dagvaarden

Uitgangspunt indien onbekend

nvt

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben of overdragen onderdelen of hulpstukken

Wijzigingen en toevoegingen van enkele delictspecifieke factoren:

[Vervallen per 01-03-2015]

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen wapen 3.02.11

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het aantal strafpunten in de richtlijn Wet Wapens en Munitie is bepaald aan de hand van de gevaarzetting van het wapen. Indien dit wapen bovendien onder bedenkelijke omstandigheden wordt aangetroffen dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Enkele voorbeelden van bedenkelijke omstandigheden: geladen of voorzien van een geluiddemper, het (vuur)wapen was onder handbereik in een voertuig of werd in het openbaar, zoals op straat, in een winkel, openbaar gebouw of in het openbaar vervoer gedragen. Vanzelfsprekend valt ook het gebruik van het wapen bij een ander misdrijf onder deze strafverzwarende factor.

Let op. Voor het voorhanden hebben of overdragen van wapens op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig bestaat een aparte beoordelingsfactor, die afzonderlijk of gelijktijdig van toepassing kan zijn.

Soort factor

Delictspecifieke factor

Antwoordmogelijkheden

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Uitgangspunt indien onbekend

Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I.

 • voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van cat II of III

 • dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van cat IV

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen munitie 3.02.37

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het aantal strafpunten in de richtlijn Wet Wapens en Munitie is bepaald aan de hand van de gevaarzetting van het wapen en de munitie. Indien munitie bovendien onder bedenkelijke omstandigheden wordt aangetroffen dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Enkele voorbeelden van bedenkelijke omstandigheden: Er zijn sterke aanwijzingen dat er ook een bijbehorend wapen is, het betreft scherpe munitie die zodanig is bewerkt dat het groter letsel kan toebrengen, de munitie werd onder bedenkelijke omstandigheden aangetroffen, lag onder handbereik in een voertuig of werd gedragen in het openbaar, zoals op straat, in een winkel, openbaar gebouw of in het openbaar vervoer.

Let op. Voor het voorhanden hebben of overdragen van munitie op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig bestaat een aparte beoordelingsfactor, die afzonderlijk of gelijktijdig van toepassing kan zijn.

Soort factor

Delictspecifieke factor

Antwoordmogelijkheden

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Uitgangspunt indien onbekend

Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • Voorhanden hebben of overdragen van munitie

Onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden hebben of (over)dragen onderdelen/hulpstukken 3.02.38

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Het aantal strafpunten in de richtlijn Wet Wapens en Munitie is bepaald aan de hand van de gevaarzetting van het wapen en de munitie en daardoor ook voor de onderdelen/hulpstukken daarvan. Indien onderdelen of hulpstukken bovendien onder bedenkelijke omstandigheden worden aangetroffen dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Enkele voorbeelden van bedenkelijke omstandigheden: onderdelen die doen vermoeden dat er met nog enkele andere onderdelen een wapen van kan worden gemaakt, onderdelen die kennelijk bestemd zijn om snel tot een gebruiksklaar wapen te worden gebouwd, zoals onderdelen van een molotovcocktail of die zijn aangetroffen met andere voorwerpen (tierips, bivakmut) en tenslotte onderdelen van meerdere wapens.

Let Op. Voor het voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig bestaat een aparte beoordelingsfactor, die afzonderlijk of gelijktijdig van toepassing kan zijn.

Soort factor

Delictspecifieke factor

Antwoordmogelijkheden

 • Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden +0 %

 • Er is sprake van bedenkelijke omstandigheden +50 %

Uitgangspunt indien onbekend

Er is geen sprake van bedenkelijke omstandigheden

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • Voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken

Bijzonder wapen 3.02.03

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Deze beoordelingsfactor heeft betrekking op delicten van de Wet Wapens en Munitie. Voorheen betrof deze factor het thuis voorhanden hebben van een wapen dat het karakter van oudheid draagt of deel uitmaakt van een verzameling of wandversiering of niet voor gebruik als zodanig geschikt te maken is. Thans is voor het toepassen van het kortingspercentage alleen nog van belang de vraag of het wapen op een eenvoudige manier gebruiksklaar kan worden gemaakt of niet.

Soort factor

Delictspecifieke factor

Antwoordmogelijkheden

 • het wapen is gebruiksklaar of met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken +0 %

 • het wapen is niet met eenvoudige hulpmiddelen bruikbaar te maken -50 %

Uitgangspunt indien onbekend

Het wapen is gebruiksklaar of met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

 • voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I

 • voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van cat II of III

 • dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van cat IV

Overige kleine wijzigingen

[Vervallen per 01-03-2015]

Ook bij de delictspecifieke factoren Medeplegen (3.02.09), Aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld (3.02.35) en In samenhang met een evenement (3.02.06) moeten alle huidige basisdelicten m.b.t. de WWM worden vervangen door de 5 nieuwe basisdelicten:

 • Voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I

 • Voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III

 • Dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van categorie IV

 • Voorhanden hebben of overdragen van munitie

 • Voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken

Bij de wettelijke factor Medeplichtigheid (3.03.02) moeten alle huidige basisdelicten m.b.t. de WWM worden vervangen door 4 van de 5 nieuwe basisdelicten:

 • Voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I

 • Voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III

 • Voorhanden hebben of overdragen van munitie

 • Voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken

N.b. de wettelijke factor Poging (3.03.03) is eruit gehaald, dit betekent dat bij deze factor de huidige basisdelicten m.b.t. de WWM kunnen worden verwijderd.

Bij de Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar) (3.04.04) moeten alle huidige basisdelicten m.b.t. de WWM worden vervangen door de 4 van de 5 nieuwe basisdelicten:

 • Voorhanden hebben, dragen of overdragen van wapen(s) van categorie I

 • Voorhanden hebben of overdragen van (vuur)wapen(s) van categorie II of III

 • Voorhanden hebben of overdragen van munitie

 • Voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken

Bij de recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar) 3.04.03 moet worden toegevoegd het basisdelict:

 • Dragen van (of overdragen aan een minderjarige van) wapen(s) van categorie IV

Terug naar begin van de pagina