Besluit benoeming leden Adviescommissie Life Sciences & Health 2011

[Regeling vervallen per 20-08-2014.]
Geldend van 23-02-2012 t/m 19-08-2014

Besluit benoeming leden Adviescommissie Life Sciences & Health 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 4.6 van de Subsidieregeling sterktes In Innovatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-08-2014]

Te rekenen vanaf 1 januari 2011 worden voor een periode van een jaar tot lid van de Adviescommissie Life Sciences & Health benoemd:

  • a. de heer drs. H. van den Berg, te Oss, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. P.H. Reitsma, te Leiden.

Artikel 2

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 20-08-2014]

Het Besluit houdende benoeming leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health, Staatscourant 2009, nr. 13620 en het Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health, Staatscourant 2009, nr. 13496 worden ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 20-08-2014]

Dit besluit treedt In werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Life Sciences & Health.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

B. Leeftink,

Directeur-generaal Bedrijfsleyen en Innovatie.

Terug naar begin van de pagina