Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio's en fiscale processen vanaf 2007

Geldend van 23-02-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio's en fiscale processen vanaf 2007

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en De minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 januari 2012 nr. ara-2011.06289/3);

Besluiten:

Artikel 2

In de ‘selectielijst Belastingheffing (RIO nr. 019)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S/05/518 d.d. 8 maart 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 102 d.d. 31 mei 2005)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 54, 195, 78, 104, 117, 123, 132, 149, 171, 180, 185.

In de ‘lijst Landinrichting (RIO nr. 059)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/1147 d.d. 7 juli 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 7 d.d. 10 januari 2006)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 952 en 954.

In de ‘selectielijst Heffing Rijksbelastingen (RIO nr. 065)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/945 d.d. 3 mei 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 167 d.d. 30 augustus 2005)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 51, 52, 57, 63, 104, 971, 1032, 328, 336, 360, 387, 1083, 473, 1084, 475, 1085, 1086, 476, 523, 1093, 635, 637, 700, 738, 1104, 1106, 874, 883, 1117.

In de ‘selectielijst Geldzuivering (RIO nr. 151)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/07/2209 d.d. 17 september 2007 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 207 d.d. 25 oktober 2007)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 10, 34, 223, 235, 236, 237.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Financiën,
namens deze:

De Directeur-generaal Belastingdienst,

P.A.W. Veld

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina