OBV-regelingen luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 09-02-2012 t/m 28-02-2015

OBV-regelingen luchtvaartuigen

OBV Regeling luchtvaartuigen >= 6000 kg (polarisnummer 4.01.06)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Binnen de richtlijn vliegen onder invloed, is de ontzegging van de bevoegdheid tot het bedienen van luchtvaartuigen, danwel van de bevoegdheid tot het geven van luchtverkeersdienstverlening (hierna OBV: ontzegging van de bevoegdheid tot het vliegen of het verlenen van luchtverkeersdiensten) één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting. Indien onderstaande regeling van toepassing is, dient een deel van de sanctiepunten te worden omgerekend in geldboete of gevangenisstraf en een deel in onvoorwaardelijke OBV.

Uitwerking

De sanctiepunten dienen, indien deze OBV regeling van toepassing is, op de volgende wijze naar sanctie(s) te worden omgerekend:

0 tot en met 30 punten

– transactie (indien mogelijk)

boven 30 tot 120 punten

– alle punten in geldboete

vanaf 120 tot en met 220 punten

– alle punten in geldboete en 19 weken + 0,5 x het aantal strafpunten boven de 120 in weken onvoorwaardelijke OBV

boven 220 punten

– een vierde van de punten in onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 19 weken + 0,5 x het aantal strafpunten boven de 120 in weken onvoorwaardelijke OBV

De regels van het afnemend strafnut zijn niet van toepassing op de OBV. Als OBV geïndiceerd is, zal het aantal strafpunten dat de duur van die OBV aangeeft meteen het aantal sanctiepunten voor de OBV zijn.

Zie basisdelicten:

 • bedienen van een luchtvaartuig >= 6000 kg door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid respectievelijk art. 2.11, tweede lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand;

 • bedienen van een luchtvaartuig >= 6000 kg door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer;

 • bedienen van een luchtvaartuig >= 6000 kg door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding;

 • weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (van toepassing op cockpitpersoneel dat luchtvaartuig >= 6000 kg bedient en op luchtverkeersdienstleiders).

OBV Regeling luchtvaartuigen < 6000 kg (bedrijfsmatig) (polarisnummer 4.01.07)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Binnen de richtlijn vliegen onder invloed, is de ontzegging van de bevoegdheid tot het bedienen van luchtvaartuigen, danwel van de bevoegdheid tot het geven van luchtverkeersdienstverlening (hierna OBV: ontzegging van de bevoegdheid tot het vliegen of het verlenen van luchtverkeersdiensten) één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting. Indien onderstaande regeling van toepassing is, dient een deel van de sanctiepunten te worden omgerekend in geldboete of gevangenisstraf en een deel in onvoorwaardelijke OBV.

Uitwerking

De sanctiepunten dienen, indien deze OBV regeling van toepassing is, op de volgende wijze naar sanctie(s) te worden omgerekend:

0 tot en met 30 punten

– transactie (indien mogelijk)

boven 30 tot 77 punten

– alle punten in geldboete

vanaf 77 tot en met 140 punten

– alle punten in geldboete en 13 weken + 0,5 x het aantal strafpunten boven de 77 in weken onvoorwaardelijke OBV

boven 140 punten

– een vierde van de punten in onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 13 weken + 0,5 x het aantal strafpunten boven de 77 omgerekend in onvoorwaardelijke OBV

De regels van het afnemend strafnut zijn niet van toepassing op de OBV. Als OBV geïndiceerd is, zal het aantal strafpunten dat de duur van die OBV aangeeft meteen het aantal sanctiepunten voor de OBV zijn.

Zie basisdelicten:

 • bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid respectievelijk art. 2.11, tweede lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand;

 • bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer;

 • bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het verlenen van luchtverkeersdienten door een assistent-luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding;

 • weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (van toepassing op cockpitpersoneel dat luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) bedient en op assistent-luchtverkeersdienstleiders).

OBV Regeling luchtvaartuigen < 6000 kg (prive) (polarisnummer 4.01.08)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Binnen de richtlijn vliegen onder invloed, is de ontzegging van de bevoegdheid tot het bedienen van luchtvaartuigen, danwel van de bevoegdheid tot het geven van luchtverkeersdienstverlening (hierna OBV: ontzegging van de bevoegdheid tot het vliegen of het verlenen van luchtverkeersdiensten) één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting. Indien onderstaande regeling van toepassing is, dient een deel van de sanctiepunten te worden omgerekend in geldboete of gevangenisstraf en een deel in onvoorwaardelijke OBV.

Uitwerking

De sanctiepunten dienen, indien deze OBV regeling van toepassing is, op de volgende wijze naar sanctie(s) te worden omgerekend:

0 tot 29 punten

– transactie (indien mogelijk)

Vanaf 29 tot en met 55 punten

– alle punten in geldboete en 13 weken + 0,8 x het aantal strafpunten boven de 29 in weken onvoorwaardelijke OBV

boven 55 punten

– de helft van de punten in onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 13 weken + 0,8 x het aantal strafpunten boven de 29 in weken onvoorwaardelijke OBV

Zie basisdelicten:

 • bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) of het verrichten van bepaalde werkzaamheden onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, lid 1,Wet Luva, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap o.v.t.;

 • bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer;

 • bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading tijdens duur vliegverbod;

 • Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (van toepassing op cockpitpersoneel dat luchtvaartuig < 6000 kg (privé) bedient en op ander boordpersoneel dat werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading verricht).

Terug naar begin van de pagina