Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie (PPE) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 (december 2011 houdende aanwijzing van de databank voor de registratie van de voorgeschreven antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011 (Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie (PPE) 2011)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie (PPE) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 23 december 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

Terug naar begin van de pagina