Regeling vaststelling bedragen ex artikel 27c, tweede lid, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 januari 2012, nr. WJZ / 11170989, houdende vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Voor deelname aan het examen of de proeve van bekwaamheid dan wel een gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 23a van de Rijksoctrooiwet 1995, is verschuldigd:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 januari 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina