Besluit desinfectiemiddel handmatige monsterneming boerderijmelk 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 04-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 3 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor het desinfectiemiddel voor het ontsmetten van de monsterlepel bij handmatige monsterneming van boerderijmelk

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het in artikel 8, derde lid, van Zuivelverordening 2011, Nemen, transporteren en bewaren van monsters boerderijmelk bedoelde desinfectiemiddel bestaat uit een oplossing van perazijnzuur en waterstofperoxide. De concentratie van de oplossing perazijnzuur/waterstofperoxide in de monsterhouder moet tenminste 0,2% en maximaal 1,0% zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit desinfectiemiddel handmatige monsterneming boerderijmelk 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 januari 2012.

's-Gravenhage, 3 januari 2012

C.H. Wantenaar

plaatsvervangend voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina