Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2012

Geldend van 30-09-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel en de vleeswarenindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2012)

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2012.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina