Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-01-2013.]
Geldend van 15-01-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2012 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2012)

Artikel 2

Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen, welk percentage voor

- vleeskuikens

73%

- kalkoenen

80%

- eenden

70%

- parelhoenders

70%

- legkippen en vermeerderingspluimvee legsector

64%

- vermeerderingspluimvee vleessector

73% en voor

- ganzen

70%

bedraagt.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2012.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2012.

Zoetermeer, 3 november 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina