Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2012

[Regeling vervallen per 01-12-2012.]
Geldend van 07-01-2012 t/m 30-11-2012

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 22 december 2011, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2012 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2012)

De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;

gelet op:

gehoord:

 • -

  de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de afdeling Nederlands Visbureau;

 • -

  de Commissie groothandel en de Commissie detailhandel;

besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2012]

De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op woensdag 6 juni 2012, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2012]

 • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2012.

Rijswijk, 22 december 2011

D.C. Faber

voorzitter

 1. Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 maart 2008, nr. 08.02631, afgekondigd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 11 april 2008, afl. 29, VIS 3 en laatstelijk gewijzigd met ingang van 26 februari 2011, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 25 februari 2011, afl. 12, VIS 2.

  ^ [1]
 2. Het Besluit tot vaststelling datum aanvang van het haringseizoen 2011 d.d. 19 november 2011 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 71, VIS 32).

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina