Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-12-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 houdende vaststelling van correctiefactoren runderen A (Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Op voet van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onderdelen e. en g., van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011 worden de volgende correctiefactoren vastgesteld:

 

koud geslacht gewicht

warm geslacht gewicht

Lever

3,50 kilogram

3,57 kilogram

Nier

0,25 kilogram

0,255 kilogram

Nieren

0,50 kilogram

0,51 kilogram

Niervet

3,50 kilogram

3,57 kilogram

Staart kalf V

0,49 kilogram

0,50 kilogram

Staart kalf Z

0,69 kilogram

0,70 kilogram

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina