Besluit melding gegevens slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-12-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 houdende nadere voorschriften ten aanzien van het aanleveren van slachtgegevens op grond van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de slachtgegevens dagelijks elektronisch aan het productschap worden verzonden.

  • 2 De be- of verwerker maakt bij de verzending als bedoeld in het eerste lid, gebruik van bij het productschap aan te vragen protocol voor het aanleveren van de slachtinformatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding gegevens slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina