Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-12-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 tot vaststelling van aanvraagformulieren inzake de tegemoetkoming van kosten gemoeid met de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina