Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Luchtmachtstaf Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)

[Regeling vervallen per 17-02-2017.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 16-02-2017

Besluit van 30 december 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011046157 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-02-2017]

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996), niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Niet openbaar tot 1 januari

160

2037

163

2038

3459

2036

3976

2037

4205

2040

4206

2040

4261

2038

5230

2049

7756

2020

7831

2064

8105

2064

8136

2062

8169

2040

8184

2065

8270

2065

8376

2031

8395

2035

8461

2042

8516

2042

8523

2042

8524

2042

8525

2042

8543

2042

9047

2042

9065

2064

Artikel 3

[Vervallen per 17-02-2017]

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari

7256

2054

7348

2054

Artikel 4

[Vervallen per 17-02-2017]

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

[Vervallen per 17-02-2017]

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 7

[Vervallen per 17-02-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)’.

Den Haag, 30 december 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina