Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Besluit van 19 november 2011 , nr. 5712389/11, houdende vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Na machtiging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2011, nr. 8462,

Besluit over te gaan tot routinematige, digitale vervanging archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 november 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina