Verordening opslagen 2012

[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 oktober 2011 houdende regels ter zake van de opslagen 2012 (Verordening opslagen 2012)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 55, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Opslagen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

  • 1

Voor 2012 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:

euro

a.

natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

2,05

b.

verenigingen en stichtingen

4,10

c.

vennootschappen onder firma, maatschappen, en overige privaatrechtelijke rechtspersonen

6,15

d.

commanditaire vennootschappen

6,15

e.

coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

10,25

f.

naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen tot 50

10,25

g.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50

10,25

h.

coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

20,50

i.

naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met 20,50 beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

20,50

j.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

20,50

k.

coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

59,45

l.

naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

59,45

m.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

59,45

  • 2 [Red: Wijzigt deze verordening.]

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2011, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.

Den Haag, 17 oktober 2011

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

V.C.M. Timmerhuis

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina