Wijzigingsregeling Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten

[Regeling vervallen per 01-10-2018.]
Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-09-2018

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2011, nr. VGP 3096624, houdende wijziging van de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten inzake vitamine D

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Vitaminepreparaten die voldoen aan de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten zoals die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling luidde, mogen worden verhandeld tot en met uiterlijk 31 december 2012.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Deze regeling treeft in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven