Besluit vaststelling selectielijst Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over de periode vanaf 1996

[Regeling vervallen per 05-10-2017.]
Geldend van 11-01-2012 t/m 04-10-2017

Besluit vaststelling selectielijst Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over de periode vanaf 1996

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 oktober 2011, nr. arc-2011.06241/5;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 05-10-2017]

De handelingen in de ‘lijst Rijksdienst voor het Wegverkeer’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/2031 d.d. 7 oktober 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 234 d.d. 1 december 2005)) worden afgesloten vanaf 1996 voor de actoren Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Raad van Toezicht Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 3

[Vervallen per 05-10-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Vervallen per 05-10-2017]

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]

Terug naar begin van de pagina