Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012

Artikel VI

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 december 2011

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina