Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden

Geldend van 05-01-2012 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 januari 2012, nr. 2011-2000560883, houdende intrekking van de Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 12 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina