Regeling Bouwbesluit 2012

Geldend van 01-07-2019 t/m 09-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.9a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2015 Wijziging 18-06-2015 Stcrt. 2015, 17338 2015-0000335240 18-06-2015 Stcrt. 2015, 17338
01-07-2012 Nieuw 27-06-2012 Stcrt. 2012, 13245 2012-000368158 07-06-2012 Stb. 2012, 256 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 5.2 en afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking treden.1)

Terug naar begin van de pagina