Wijzigingsbesluit Consulair besluit (uitoefenen consulaire bevoegdheden op terrein burgerlijke stand en notariaat)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 22 november 2011 tot wijziging van het Consulair besluit in verband met het uitoefenen van consulaire bevoegdheden op het terrein van de burgerlijke stand en het notariaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 3 oktober 2011, nr. DJZ/BR/1052-11, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 1 van de Consulaire Wet;

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 2 november 2011, nr. W02.11.0380/II/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 14 november 2011, nr. DJZ/BR/1270-11, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

De bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Het Consulair besluit, zoals luidend voor inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op verzoeken om de uitoefening van een consulaire bevoegdheid die zijn gedaan voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 november 2011

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina