Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten [...] met zware zorgindicatie en enkele andere wijzigingen)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2011, nr. 2011-2000581818, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (wijziging toewijzingsvereiste met betrekking tot personen met een zware zorgindicatie en enkele andere wijzigingen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2015]

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrekt de artikelen 4, eerste, tweede en vierde lid, 4a en 6 van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, zoals die artikelen door artikel I van deze regeling zijn komen te luiden, voor het eerst in 2013 bij de beoordeling, bedoeld in artikel 7 van genoemde regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina