Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 29-12-2011 t/m 31-12-2012

Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister Van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 november 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina