Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Internationaal Innoveren

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 28-12-2011 t/m 31-12-2011

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Internationaal Innoveren

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Het Besluit van de Minister van Economische Zaken tot vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Internationaal Innoveren van 10 maart 2010 (Stcrt. 2010, 16568) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

B. Leeftink,

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.

Terug naar begin van de pagina