Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I

[Regeling vervallen per 29-04-2021.]
Geraadpleegd op 06-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2012.
Geldend van 01-01-2012 t/m 28-04-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 216975
Identificatienummer BWBR0030940
Rechtsgebieden Openbare orde en veiligheidsrecht
Privacy
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2012

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
29-04-2021 Intrekking-regeling 19-04-2021 Stcrt. 2021, 21642 WJZ/21067476 19-04-2021 Stcrt. 2021, 21642
01-01-2012 Nieuwe-regeling 22-12-2011 Stcrt. 2011, 23235 216975 22-12-2011 Stcrt. 2011, 23235
Naar boven