Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven

[Regeling vervallen per 09-07-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 08-07-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011, nr. 202867, houdende vaststelling van de schadeloosstelling van de leden van de commissie schadefonds geweldsmisdrijven (Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven)

Artikel 1

[Vervallen per 09-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 09-07-2013]

  • 1 De voorzitter ontvangt voor het voorzitten van een plenaire bijeenkomst van de commissie een schadeloosstelling van 4,66% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden ontvangen voor het deelnemen aan een plenaire bijeenkomst van de commissie een schadeloosstelling van 1,85% van het maximum van salarisschaal 16 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 3 De plaatsvervangend voorzitter ontvangt een schadeloosstelling overeenkomstig het eerste lid, indien hij bij langdurige afwezigheid van de voorzitter een plenaire bijeenkomst voorzit.

Artikel 3

[Vervallen per 09-07-2013]

  • 1 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ontvangen voor het voorzitten van een vergadering van de meervoudige kamer een schadeloosstelling van 1,52% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden ontvangen voor het deelnemen aan een vergadering van de meervoudige kamer een schadeloosstelling van 1,37% van het maximum van salarisschaal 16 van bijlage B van het BBRA 1984.

Artikel 4

[Vervallen per 09-07-2013]

De leden ontvangen voor het voorzitten van een hoorzitting in bezwaarzaken een schadeloosstelling van 4,24% van het maximum van salarisschaal 16 van bijlage B van het BBRA 1984 per zitting.

Artikel 5

[Vervallen per 09-07-2013]

Een lid van de enkelvoudige kamer ontvangt voor het afhandelen van bezwaarzaken in de enkelvoudige kamer een schadeloosstelling van 4,24% van het maximum van salarisschaal 16 van bijlage B van het BBRA 1984 per tien afgehandelde bezwaarzaken.

Artikel 6

[Vervallen per 09-07-2013]

De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen die terzake voor burgerlijke rijksambtenaren gelden.

Artikel 7

[Vervallen per 09-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 8

[Vervallen per 09-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina