Regeling koopsubsidiegrenzen 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2011, nr. 2011-20008138, houdende vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit en wijziging van enkele bedragen in die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2012)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 23, 26, tweede lid, 29, derde, vijfde en zevende lid, en 41, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  20,50%

  2

  20,50%

  3

  20,50%

  4

  23,50%

  5

  23,50%

  6

  25,00%

  7

  25,00%

  8

  26,50%

  9

  26,50%

  10

  28,00%

  11

  28,00%

  12

  29,00%

  13

  29,00%

  14

  29,00%

  15

  29,00%

  16

  29,00%

  17

  29,00%

  18

  29,00%

  19

  29,00%

  20

  29,00%

  21

  29,00%

  22

  29,00%

  23

  29,00%

  24

  29,00%

  25

  29,00%

  26

  29,00%

  27

  29,00%

  28

  29,00%

  29

  29,00%

  30

  29,00%

  31

  29,00%

  32

  29,00%

  33

  29,00%

  34

  29,00%

  35

  29,00%

  36

  29,00%

  37

  29,00%

  38

  29,00%

  39

  29,00%

  40

  29,00%

  41

  29,00%

  42

  29,00%

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  21,50%

  2

  21,50%

  3

  21,50%

  4

  24,00%

  5

  24,00%

  6

  25,50%

  7

  25,50%

  8

  26,50%

  9

  26,50%

  10

  27,50%

  11

  27,50%

  12

  28,50%

  13

  28,50%

  14

  28,50%

  15

  28,50%

  16

  29,00%

  17

  29,00%

  18

  29,50%

  19

  29,50%

  20

  29,50%

  21

  29,50%

  22

  30,00%

  23

  30,00%

  24

  30,50%

  25

  30,50%

  26

  31,00%

  27

  31,00%

  28

  31,50%

  29

  31,50%

  30

  32,00%

  31

  32,00%

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, waarmee de financieringslastnorm, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, ten hoogste kan worden vermeerderd, bedraagt:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  6,72%

  2

  6,72%

  3

  6,72%

  4

  6,72%

  5

  6,72%

  6

  6,72%

  7

  6,72%

  8

  6,72%

  9

  6,72%

  10

  6,72%

  11

  6,72%

  12

  6,72%

  13

  6,72%

  14

  6,72%

  15

  6,72%

  16

  6,72%

  17

  6,72%

  18

  6,72%

  19

  6,72%

  20

  6,72%

  21

  6,72%

  22

  6,72%

  23

  6,72%

  24

  6,72%

  25

  6,72%

  26

  6,72%

  27

  6,72%

  28

  6,49%

  29

  5,95%

  30

  5,42%

  31

  4,90%

  32

  4,41%

  33

  3,92%

  34

  3,45%

  35

  2,99%

  36

  2,55%

  37

  2,12%

  38

  1,70%

  39

  1,29%

  40

  0,89%

  41

  0,50%

  42

  0,12%

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  5,22%

  2

  5,22%

  3

  5,22%

  4

  5,22%

  5

  5,22%

  6

  5,22%

  7

  5,22%

  8

  5,22%

  9

  5,22%

  10

  5,22%

  11

  5,22%

  12

  5,22%

  13

  5,22%

  14

  5,22%

  15

  5,22%

  16

  5,22%

  17

  5,22%

  18

  5,22%

  19

  5,22%

  20

  5,22%

  21

  5,22%

  22

  5,22%

  23

  5,22%

  24

  5,22%

  25

  5,22%

  26

  4,49%

  27

  3,95%

  28

  2,92%

  29

  2,40%

  30

  1,41%

  31

  0,92%

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

De inkomensklassen, en de daarbij behorende maximale hypothecaire lening, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zijn:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 0

  € 18.999

  € 0

  € 83.095

  2

  € 19.000

  € 19.499

  € 83.100

  € 85.282

  3

  € 19.500

  € 19.999

  € 85.286

  € 87.469

  4

  € 20.000

  € 20.499

  € 97.144

  € 99.537

  5

  € 20.500

  € 20.999

  € 99.542

  € 101.965

  6

  € 21.000

  € 21.499

  € 107.031

  € 109.574

  7

  € 21.500

  € 21.999

  € 109.579

  € 112.122

  8

  € 22.000

  € 22.499

  € 117.430

  € 120.093

  9

  € 22.500

  € 22.999

  € 120.099

  € 122.762

  10

  € 23.000

  € 23.499

  € 128.311

  € 131.095

  11

  € 23.500

  € 23.999

  € 131.100

  € 133.884

  12

  € 24.000

  € 24.499

  € 137.746

  € 140.610

  13

  € 24.500

  € 24.999

  € 140.616

  € 143.480

  14

  € 25.000

  € 25.499

  € 143.458

  € 146.349

  15

  € 25.500

  € 25.999

  € 146.355

  € 149.219

  16

  € 26.000

  € 26.499

  € 149.225

  € 152.089

  17

  € 26.500

  € 26.999

  € 152.094

  € 154.958

  18

  € 27.000

  € 27.499

  € 154.964

  € 157.828

  19

  € 27.500

  € 27.999

  € 157.834

  € 160.698

  20

  € 28.000

  € 28.499

  € 160.704

  € 163.567

  21

  € 28.500

  € 28.999

  € 163.573

  € 166.437

  22

  € 29.000

  € 29.499

  € 166.443

  € 169.307

  23

  € 29.500

  € 29.999

  € 169.313

  € 172.177

  24

  € 30.000

  € 30.499

  € 172.182

  € 175.046

  25

  € 30.500

  € 30.999

  € 175.052

  € 177.916

  26

  € 31.000

  € 31.499

  € 177.922

  € 180.786

  27

  € 31.500

  € 31.999

  € 180.791

  € 182.466

  28

  € 32.000

  € 32.499

  € 182.466

  € 182.466

  29

  € 32.500

  € 32.999

  € 182.466

  € 182.466

  30

  € 33.000

  € 33.499

  € 182.466

  € 182.466

  31

  € 33.500

  € 33.999

  € 182.466

  € 182.466

  32

  € 34.000

  € 34.499

  € 182.466

  € 182.466

  33

  € 34.500

  € 34.999

  € 182.466

  € 182.466

  34

  € 35.000

  € 35.499

  € 182.466

  € 182.466

  35

  € 35.500

  € 35.999

  € 182.466

  € 182.466

  36

  € 36.000

  € 36.499

  € 182.466

  € 182.466

  37

  € 36.500

  € 36.999

  € 182.466

  € 182.466

  38

  € 37.000

  € 37.499

  € 182.466

  € 182.466

  39

  € 37.500

  € 37.999

  € 182.466

  € 182.466

  40

  € 38.000

  € 38.499

  € 182.466

  € 182.466

  41

  € 38.500

  € 38.999

  € 182.466

  € 182.466

  42

  € 39.000

  € 39.159

  € 182.466

  € 182.466

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 0

  € 19.999

  € 0

  € 85.862

  2

  € 20.000

  € 20.499

  € 85.866

  € 88.009

  3

  € 20.500

  € 20.999

  € 88.013

  € 90.155

  4

  € 21.000

  € 21.499

  € 98.595

  € 100.938

  5

  € 21.500

  € 21.999

  € 100.943

  € 103.286

  6

  € 22.000

  € 22.499

  € 108.593

  € 111.056

  7

  € 22.500

  € 22.999

  € 111.061

  € 113.524

  8

  € 23.000

  € 23.499

  € 117.224

  € 119.767

  9

  € 23.500

  € 23.999

  € 119.773

  € 122.316

  10

  € 24.000

  € 24.499

  € 126.177

  € 128.801

  11

  € 24.500

  € 24.999

  € 128.806

  € 131.429

  12

  € 25.000

  € 25.499

  € 135.451

  € 138.155

  13

  € 25.500

  € 25.999

  € 138.161

  € 140.864

  14

  € 26.000

  € 26.499

  € 140.870

  € 143.573

  15

  € 26.500

  € 26.999

  € 143.579

  € 146.282

  16

  € 27.000

  € 27.499

  € 148.457

  € 151.200

  17

  € 27.500

  € 27.999

  € 151.206

  € 153.950

  18

  € 28.000

  € 28.499

  € 156.205

  € 158.988

  19

  € 28.500

  € 28.999

  € 158.994

  € 161.778

  20

  € 29.000

  € 29.499

  € 161.783

  € 164.567

  21

  € 29.500

  € 29.999

  € 164.573

  € 167.356

  22

  € 30.000

  € 30.499

  € 169.772

  € 172.596

  23

  € 30.500

  € 30.999

  € 172.602

  € 175.426

  24

  € 31.000

  € 31.499

  € 177.922

  € 180.786

  25

  € 31.500

  € 31.999

  € 180.791

  € 182.466

  26

  € 32.000

  € 32.499

  € 182.466

  € 182.466

  27

  € 32.500

  € 32.999

  € 182.466

  € 182.466

  28

  € 33.000

  € 33.499

  € 182.466

  € 182.466

  29

  € 33.500

  € 33.999

  € 182.466

  € 182.466

  30

  € 34.000

  € 34.499

  € 182.466

  € 182.466

  31

  € 34.500

  € 34.942

  € 182.466

  € 182.466

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina