Besluit PT niet aangesloten telers 2011

[Regeling vervallen per 21-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 11-12-2011 t/m 31-12-2013

Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 22 november 2011 tot het toestaan van directe melding bij interventie in het kader van GMO groenten en fruit

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op artikel 5, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 585/2011 van de Commissie van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector groenten en fruit;

artikel 84 van Verordening (EG) Nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit;

artikel 83 van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad, van de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;

Gelet op artikel 12 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;

BESLUIT:

§ 1. Definities

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit neemt de definities van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010 over en verstaat voorts onder:

a. verordening 585/2011:

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 585/2011 van de Commissie van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector groenten en fruit;

b. producten:

de producten, genoemd in artikel 1, eerste lid van verordening 585/2011.

§ 2. Meldingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2014]

Telers die niet zijn aangesloten bij een telersvereniging kunnen het voornemen tot het uit de markt nemen van producten rechtstreeks, zonder tussenkomst van een telersvereniging, melden bij het productschap.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT niet aangesloten telers 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 31 mei 2011.

Zoetermeer, 22 november 2011

A. M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

Terug naar begin van de pagina